CzWS1-11

Czerwony Wandystan - czasopismo było dostępne na niezależnym serwerze w postaci HTML, którego redaktorem był Towarzysz Struszyński. Zachowane zostały tylko fragmenty, dostępne w postaci wycinków zgromadzonych jeszcze w starej Bibliotece Narodowej.

Nr 2 - 12 lipca 2007

Nr 4 - 16 lipca 2007

Nr 5 - 21 lipca 2007

Nr 8 - 04 września 2007

Nr 9 - 10 styczeń 2008

Nr 11 - 01 luty 2008

metadane

autor: tow. Struszyński et consortes opublikowano: 2007-2008, Genosse-Wanda-Stadt link: źródłowy serwis struszynski.net umarł był