Wandność

Periodyk wydawany w formacie pdf-owym w ciągu roku 2010, przez Grigorija Karakachanowa, w imieniu Ludowego Frontu Wandeizacji.