TAK!

Brukowiec Sarmacki – do poczytania w sali tronowej, w szczególności przy dłuższym posiedzeniu.

TAK! było sarmackim brukowcem, wydawanym w 2004 roku przez korporację Innuendo i dodawnym jako bezpłatny dodatek przy korzystaniu z Szaletów Sarmackich. Łącznie wydanych zostało 6 numerów.

metadane
autor: Tomasz Urban et al.
opublikowano: Sarmackie Szalety Publiczne, 20 maja 2004 – 3 października 2004
link: https://old.wandystan.eu/muzeum/wc/index.php?co=tak