RP1

Rude Prawo nr 1

Jest to kontunuacja Rudego Prawa w wersji rozporoszonej (blog) prowadzonej w grudniu 2004 przez dziennikarzy wandejskich

RP1

metadane

autor: Salwador Salwadori
opublikowano: 28.05.2005 link: LDMW