Generacje

Generacje Wandejczyków

Boście są starzy, Pupkensztajn! [:

Choć starzy, to jednak nadal zaliczam tow. Pupkę do tzw. "młodowandejczyków" - choć to bardziej zaszłość historyczna jeszcze z czasów naszego związku z S., kiedy to zaliczałem wandejczyków do trzech klas:

  1. Starowandejczyków - przyszłych z S****cji do nowopowstałego Wandystanu za czasów początków jego istnienia, w związku z pamiętnymi wydarzeniami listopada 2004 r. - uważających się za zarówno Sarmatów, jak i Wandejczyków na mocy przekonania, że "Wandejczycy to także Sarmaci".

  2. Młodowandejczyków - przyszłych do Wandystanu "z nikąd" lub innych v-państw (nie-KS) już po ogłoszeniu niepodległości do czasów inkoproracji

    • nie czujących żadnego związku z S****cją i Sarmatami.
  3. Sarmatowandejczyków - tych, którzy osiedlili się w Wandystanie już jako jednej z prowincji KS - uważających się za Sarmatów nie z powodu tego, co starowandejczycy, ale z powodu tego, że MW był częścią KS.

Obecnie zaś jednak muszę odrzucić ten podział i przyjąć podział na kolejne generacje: I, II i IIIa odpowiadające powyższemu podziałowi i dwie nowe:

IIIb. Generacja powstała z przeobrażeń generacji IIIa - czyli dawnych sarmatowandejczyków, którzy po Wandejskim Czerwcu odrzucili wszelkie związki z S****macją i nie uważających się już za Sarmatów, a jedynie za Wandejczyków. Dodam jeszcze, że generacja IIIa jest obecnie już chyba na wymarciu, reprezentuje ją chyba dzisiaj bodajże tylko tow. Perun.

IIIc. Sarmaci z krwi i kości, którzy osiedlili się na stałe w Wandystanie w ramach protestu przeciw WC - np. taki Mandragor Czarnecki. Nie będę określał ich przynależności narodowej, gdyż czasami trudno ją ustalić.

IV. Ci, którzy osiedlili się w Wandystanie "z nikąd", już po WC - i tak samo, jak generacja II, nie czująca związku z S****cją i Sarmatami.

Są oczywiście także pewne wyjątki, których nie da się jednoznacznie ustalić w klasyfikacji - np. tow. Khand, który należał do generacji I, jednak w wielu poglądach na S****cję zbliża się mocno do generacji II.

Oczywiście uważam się za przedstawiciela generacji II. A teraz liczę na słowa krytyki względem tego podziału ;).

metadane

autor: Paweł Ciupak (wówczas) opublikowano: 11 kwietnia 2008 link: LDMW