Akt powołujący Mikronacyjną Unię Walutową

Skan oryginalnego dokumentu

Transkrypcja

[pisownia oryginalna, kapitalizacja oryginalna tam gdzie nie zapisano wszystkiego wersalikami, podpisy oznaczone kursywą – przyp. bibl.]

14.07.2009

Akt Powołujący Mikronacyjną Unię Walutową

  1. Powołujemy do życia Mikronacyjną Unię Walutową zgodnie z ustaleniami jegoj statutu, w celu zapewnienia rozkwitu naszych gospodarek oraz otwarcia nasych rynków fiskalnych na swobodny obrót.

  2. Albo nie.

  3. I chuj.

Wolna Republika Morvan
Michał O’Rhada
Lord Protektor
Saorse Poblachta Morbhan

Monarchia Austro-Węgier
Österreichisch-Ungarische Monarchie
Osztrák-Magyar Monarchia
FJ II, I. R., m. p.

Królestwo Surmeńskie
Συρμενησκε Βασηλειο
Παυλος Πετροσηγος Β. Σ. Χ. Β.

Maksymilian I von Gryf
& icn [?] nomine Regis

Alexander Volrad bnt Bleeser-Littendorf
ABleeser
Kanclerz Federalny
Zjednoczonego Królestwa Brugii
Wicekról Mersji, etc.

Mandragorat Wandystanu
W imieniu Drogiego Lidera
Marek Lepki

metadane
autor: Michał O’Rhada?
opublikowano: Wandea Ludu, 14 lipca 2009 r.
link: https://wandea.wandystan.eu/2047