Licencje

Licencje grafik

Ikony systemu

autorzy
Google Inc.
licencje
Apache License Version 2.0
na podstawie
Material Icons by Google Inc.
Apache License Version 2.0

Nagłówek przestrzeni Instytut Historii LUW

autorzy
Paulina Laura Emilia
Anton Gajdosik
licencje
Creative Commons Attribution 4.0 International
na podstawie
Guillotine by Anton Gajdosik from the Noun Project
Creative Commons Attribution 3.0 United States

Nagłówek przestrzeni Winnica-Radzieck

autorzy
Paulina Laura Emilia
Thomas Hirter
licencje
Creative Commons Attribution 4.0 International
na podstawie
Grapes by Thomas Hirter from the Noun Project
Creative Commons Attribution 3.0 United States

Licencje skryptów

skrypt licencje kod źródłowy
civem.js Expat
GPL-2.0-or-later
script.civem.js
collapsible.js GPL-3.0-or-later script.collapsible.js
maildecode.js GPL-3.0-or-later script.maildecode.js
main.js GPL-3.0-or-later script.main.js
wb404.min.js GPL-3.0-or-later wb404.js