Baridas współczesny

Baridas, AW2010 (wcześniej?), mapował Pavel Zepp z Surmenii, a poprawki nanosił Helwetyk Romański.

Mapa Baridasu