Parady Sarmackiej Armii Ludowej

Parada ZAL w Sangjang

Zwycięska parada SAL w Anhalcie

metadane
autor: Prezerwatyw Tradycja Radziecki (Sangjang), Palpatyn Zgonarcha Lepki (Anhalt)
opublikowano: strona SAL via YouTube; 10 lutego 2011 r. (Sangjang), 4 czerwca 2010 r. (Anhalt)
link: Sangjang, Anhalt