Czerwony Wandystan 8

Bye bye Sarmatia! Szcziszczat Szczandystan Only! Mandragor Khand wyrzeka się odznaczeń, obywatelstwa i statusu mieszkańca Sarmacji!

Mandragor Khand Na LDMW [#18043] oraz w Wandei Ludu […] opublikował oświadczenie, w jakim wyrzeka się odznaczeń sarmackich (warto dodać - wysokich odznaczeń), tytułu diuka, obywatelstwa, a wreszcie i statusu mieszkańca. Oświadczył ponadto, że cały swój majątek przekazuje Ewie Katarzynie Sarmackiej.

Redakcja nie wątpi, że sarmaccy dygnitarze szybko wyczyszczą rejestry z khandowych danych, ale śmie wątpić w przekazanie majątku - zapewne przepadnie on na rzecz Skarbu Państwa. Taki radykalny krok Mandragora jest wyrazem kiepskich relacji między Wandystanem a Sarmacją.

Przypomnijmy, że niedawno Sarmacja wykopała naszego wspaniałego Towarzysza Peruna, Prezydenta i Komisarza d/s Zagranicznych w jednej osobie. Z sarmackiego obywatelstwa zrezygnował też Towarzysz Keller. Chociaż postępowanie Towarzysza Khanda może być oklaskiwane przez rodowitych Wandejczyków, o tyle każdy, kto ma choć trochę empatii, zauważy, że to dośc smutna i przykra decyzja. Towarzysz Mandragor był związany z Sarmacją od dawien dawna i tamże dorastał jako młody v-miekszaniec mikronacyjnej rzeczywistości. Tamże zbierał szlify polityczne, prawne, tamże zaczynał tworzyć. Przez lata tej zabawy zapewne zdołał zgromadzić wielki majątek i długą listę zasług.

No cóż. Towarzysz decyzję podjął, sarmacki urzędnik poinformował z radością, że czynności czyszczenia bazy danych wykonał [#18055], kropka. Towarzysz Ciupak dokonał archiwizacji sarmackiego profilu Towarzysza Mandragora […] - teraz jest to już tylko pamiątka. Wandystan ponad wszystko. Amen [Str]

Wandystan i Wolny Morvan razem. Traktat z WRM podpisany

Towarzysz Prezydent Bruthus Perun, po wcześniejszej kąśliwej publicznej wymianie maili z Towarzyszem Radetkzym/Radzieckim/O'Rhada, swoim v-ojcem, uzgodnił finalną postać traktatu, oraz ogłosił jej podpisanie. Traktat podpisał również Lord Protektor WRM. Stosowne posty na LDMW: #18034 i #18033, oraz treść ustawy prezydenckiej w Wandei tutaj. Wiwat! [Str]

Mandragorat wypływa na międzymikronacyjne wody. Wandystan w OPM

Niedawno Towarzysz Prezydent Bruthus Perun oświadczył, że Wandystan stał się pełnoprawnym członkiem Organizacji Polskich Mikronacji i desygnował na reprezentantów, obok siebie, Komisarzy Ludowych d/s Edukacji i Propagandy - tow. Kellera i Struszyńskiego. Przypomnijmy, że początkowo niechętny OPM Prezydent postanowił wziąć aktywny udział w międzynarodowych debatach, także i tam lansując swoją wizję mikronacyjności.

OPM, jak przystało na organizację yoyonacji, znajduje się w domenie yoyo […]. Czytelników zachęcamy do przestudiowania karty OPM, jaką wstępując tamże przyjęliśmy. Warto zwrócić uwagę, że nasze przedstawicielstwo jeszcze nie utworzyło Biura Reprezentantów. [Str]

Od 1 września funkcjonuje nowy Churał! Churał Ludowy VIII kadencji wybrany

Odbyły się wybory i w skład nowego Churału weszli następujący kwiatoni: Mandragor Khand, Arkadij Magov, Alexander Paulista, Rhadmor Scraw-Liberi, Alojzy Pupka, Michał Radetzky, Paweł Ciupak-Radetzky. Ponownie wybory na Trybuna wygrał Towarzysz Magov. Przypomnijmy może skład poprzedniego Churału, pierwszego Churału w nowym i wolnym Wandystanie: Arkadij Magov, Paweł Ciupak-Radetzky, Aleksander Keller, Bruthus Perun, Krzysztof Bojar, Michaś Winnicki, Mandragor Khand.

Dotychczasowy (ale i obecny) Trybun ogłosił w Wandei również podsumowanie działalności poprzedniego Churału tutaj. Podsumowując owo podsumowanie - Trybun wyliczył, że odbyło się 9 głosowań i 10 debat.

Zdaniem redakcji, najbardziej istotnym dokonaniem poprzedniego Churału było uchwalenie nowej Konstytucji, stosownej do nowego, wyzwolonego Wandystanu. Również istotne było przyjęcie ustawy o Ludowym Uniwersytecie Wandejskim - istotne o tyle, o ile instytucja ta, dowodzona przez Tow. Kellera, stanie się w przyszłości dumą narodową i ostoją mikronacyjnej nauki. Niewątpliwie jednak najbardziej znanym dokonaniem Churału pozostanie sprawa ustawy prezydenckiej o zajęciu ziemi niczyjej.

Redakcja również ma nadzieję, że podsumowanie działalności Churału stanie się praktyką w kolejnych kadencjach i będzie publikowane przed wyborami. Brawa dla ustępujących kwiatonów! Brawa dla kwiatonów VIII kadencji! [Str]

metadane
autor: Aborcjusz Struszyński
opublikowano: 4 września 2007
link: https://web.archive.org/web/20080109135305/http://struszynski.net.pl/w/czerwony/czw08_str_1.html dodatkowe informacje: Podział na akapity pochodzi od biblioteki. W archiwum znajdowała się jedynie pierwsza strona.