Umbert Wurd

Umbert Wurd "Wolność"

w garniturach przyjeżdżajo,
w nich się w Izbie pokazujo
kiej listy me wciunż czytajo
Wolność na sztandary wzujo

szczać na sztandary, szczać
winksza mi wolność bez nich
winksza mi swoboda w chlewie
niźli u ich, krowia ich mać

metadane
autor: Ignacy Chojnacki-Ferski
opublikowano: 01.07.2014, Herold (Grodzisk)
link: Herold