Mikroświat morvańska AW2011

Jedna z map Mikroświata utworzonych przez Michała O'Rhadę w AW 2011. Map Mikroświata generalnie było wiecej, przez pewien czas depozytariuszem była Surmenia.

Mapa Mikroświata z 28 lipca 2011 r.