Czekany

Sołtysem i założycielem Czekan był Robert von Thorn - Cz****ski. Mapa (prawdopodobnie jego autorstwa) powstała tak dawno, że jej surową wersję bibliotekarz odnalazł w gif - prawdopodobnie mówimy o latach 2003-2005.

Czekany