WREniepod

MY, WOLNY NARÓD GNOMÓW, od niepamiętnych czasów uciskany przez scholandzką, monarchofaszystowską tyranię, poddawany nieustannym represjom zmierzającym do wynarodowienia, przedstawiany dla dobra wrażej propagandy jako lud elfów wiernych okupantowi, mówimy nasze stanowcze i zdecydowane: ¡No Pasarán!

Uznając nasze niezbywalne prawo do wolnego, niepodległego i suwerennego bytu państwowego, powołujemy do życia Gnomię - Wysokogórską Republikę Elfidy, na czele której stawiamy Rząd Tymczasowy w składzie:

Towarzysz Prezydent Rady Niewysokiej WRE - marsz. Michaś Klotylda Gruz-Barbur,
Przew. Komitetu Spraw Wewn. oraz Komisji Gier i Zakładów - gen. płk. Michał Maria Groń-Kapiszon,
Przew. Komitetu Spraw Zagran. - mjr Fibdździeta WalChałkę-Chonor,
Przew. Komitetu Prawdziwych Informacji - płk. dypl. Waldemaria Depa-Zboynitzki de Pierdzimączka,
Przew. Komitetu Infrastruktury - marsz. Iwan Maria Herman Stefania Hardostopczyk,
Pełnomocnik Rządu ds. Równouprawnienia Niskich Inaczej - ppłk. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano.

Wałbrzych, 21 listopada 2006 r.

strona WRE