CzWand 2008 5RP

Czerwony Wandystan Nr 11, 01 luty 2008

Publicystyka -

Zenek Łod Benka:
Piąta Rzeczpospolita Polska
VRP - Piąta Rzeczpospolita Polska, Fałerpe, 5RP, Piąta Rzplita - jak zwał tak zwał. Oto parę nudnych faktów i nikomu nieprzydatnych informacji o moim kraju.

Najpierw historia (cz. 1), skrótowo, by nie przynudzać. VRP powstała 27 marca 2006r. na fora.pl (www.vrp.fora.pl) z inicjatywy przyszłego króla Zeusa oraz Fredka Marszczynogi przyszłego wybawiciela kraju od pierwszego wymienionego. Król miał prosty pomysł na kraj, mianowicie za pomocą swojego tajnego klonu oraz założonej przez klon partii pragnął stworzyć pozory demokracji i kontrolować cały kraj. Prawie 2 miesiące kraj rozwijał się, w międzyczasie zmieniając hosting na www.mojeforum.net/vrp. Jednak misterny plan króla zaczął się rozpadać z powodu konfliktu (powód jest zrozumiały głównie dla nas, a jego fenomen może kiedyś przybliżę) z drugą osobą w kraju - demokratycznie wybranym prezydentem Tuskiem. Konflikt pokazał słabość monarchii i obrócił lud przeciw jej. Uporczywe próby utrzymania ustroju przez monarchę poprzez odebranie stanowisk demokratom doprowadziły do masowych ucieczek ludności z kraju.

Dnia 27 czerwca 2006 roku dla emigrantów zostało założone przeze mnie forum na www.vrp.yoyo.pl (sic!) - obecnie gazeta. Przez okres tygodnia istniały równocześnie dwie VRP, jednak pierwowzór upadł z hukiem pod ciężarem władcy. Tusk został prezydentem ponownie. Jednak tyran nie poprzestał na nauczce jaką dostał i podejmował rozliczne próby opanowania republiki, co skutkowało serią cyklicznie wymierzanych banów. W kraju tymczasem po nieudanych rządach pierwszego prezydenta Tuska, rozpoczęła urzędowanie Rada Legislacyjna która na czele z Fredkiem Marszczynogą wykuła podstawy prawne kraju, a także zapewniła serwer. Rządy II prezydenta Mateusza72 zostały zakłócone przez pałającego zemstą Zeusa, tym razem założył konkurencyjne państwo i prowadził wielomiesięczne wojny zakończone status quo. Jednak VRP okazała się trwalsza od państwa Zeusa, które upadło z powodu konfliktu na linii król -prezydent jak i w VRP, efektem upadku tego państwa jest pośrednio Sclavinia. (koniec cz.1)

Specyfika i dane VRP: Przede wszystkim VRP jest pionierem mikronacji typu php-by-przemo co sprawia, że 98% aktywności kraju to forum, właściwie spamowisko, co jest związane z niskim wiekiem sporej części obywateli. Inną cechą jest to, że należy uważać na naszą reprezentację w v-Mundialu.

Podstawą prawną jest Konstytucja napisana przez Mateusza72 utwierdzająca ustrój republikański z szerokimi uprawnieniami sejmu i prezydenta, który jest jednocześnie premierem. Prezydent jest wybierany na 3 miesięczną kadencję, obecnie [jest – dop. red.] ósma.

Istnieją również dwa stanowiska bez-kadencyjne: Administrator Techniczny (od początku Zenek Łod Benka) zajmujący się rozwojem, bezpieczeństwem i funkcjonowaniem forum oraz Jenerał wojska czyli Michałek. Wojsko posiada w miarę szerokie uprawnienia, jednak niezwykle rzadko ich używa. Dodatkowa informacja o wojsku: 7 żołnierzy

Sejm jest wybierany w wyborach pięcioprzymiotnikowych: równych, tajnych, powszechnych i proporcjonalnych. Mianowicie % jaki partia otrzymała w głosowaniu odpowiada liczbie wirtualnych mandatów jakie otrzyma z puli 100. Mandaty partie mogą rozdzielić wzajemnie wg. swoich posłów lub jak obecnie wytypować po jednym przedstawicielu, który głosuje za całą partię z siłą głosu równą ilości otrzymanych mandatów. Próg wyborczy wynosi 2 głosy. Sejm od trzech ostatnich kadencji jest podzielony przez dwie dominujące partie, które pochłonęły kanapowców: Zjednoczenie Patriotyczne - partia rządząca (członkowie m.in: Zenek Łod Benka, Daniel Rawiński, Michałek) oraz współrządzące Porozumienie Centrum (jedyny znany członek PC w Wandystanie to Mateusz72). Obradom sejmu przewodniczy marszałek z partii rządzącej.

Rada Ministrów składa się z kilku ciał: Ministerstwa Gospodarki i Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Promocji, a także kancelarii oraz tymczasowych urzędów exemplum: Koordynator ds. Cintry.

Kolejne stanowisko to niezawisły (choć król próbował) Sędzia wybierany na 5-miesięczną kadencje. Urząd Szeryfa czyli głównego moderatora został rozdzielony pomiędzy właścicieli działów, a także osoby posiadające uprawnienia administracyjne (Administrator Techniczny wraz z Prezydentem). Na czele 3 jednostek miejskich stoją burmistrzowie wybierani na 3-miesięczną kadencję.

Gdy już jesteśmy przy geografii, a skończyły mi się urzędy, opiszę położenie VRP w świecie. Znajdujmy się w północnej części Kontynentu Wschodniego. Sąsiedzi: od zachodu Królestwo Monderii, od północy Ocean & Corleone City (nie pytać co to, bo nikt nie wie). Od wschodu graniczymy z ziemiami znajdującymi się pod zarządem Unii Kontynentu Wschodniego; naszym jedynym południowym sąsiadem jest Cesarstwo Austro-Węgier. Do VRP należy również niewielki archipelag u jej wybrzeży (na Surmeńskiej mapie świata najciemniejszy zielony). Stolica Pięciogród położona jest w głębi lądu w południowo zachodniej części kraju przy autostradzie D1 - wg. tej mapy. Drugie miasto, Czerwińsk Zdrój, umieszczone zostanie na największej wyspie archipelagu, zaś trzecie miasto, Silesia, na wschód od stolicy. Planowanie jest utworzenie również terytorium wydzielonego.

Polityka zagraniczna: Kraje z którymi utrzymujemy stosunki dyplomatyczne:
- Królestwo Monderii
- Wolne Miasto Micropolis
- Konsulat Tyrencji i Luminatu
- Królestwo Surmenii
- Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy
- Republika Interlandu
- Wolna Republika Morvan
- Mandragorat Wandystanu
W przeszłości uznawaliśmy również Rzeczpospolitą Sclavieńską oraz Księstwo Trizondalu, lecz pod naciskiem Sarmacji traktaty zerwano.

Jesteśmy członkiem trzech organizacji mikroświatowych: Unii Kontynentu Wschodniego, Wspólnoty Paktu Wiedeńskiego oraz Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Kraj zamieszkuje 298 osób z czego: 8 mieszkańców to stwierdzone klony, 21 posiada prawa wyborcze czynne. Mieszkańców zwykło nazywać się pięciopolanami choć nie jest to oficjalnie uznane.

Na koniec prezentuję symbole narodowe
- Godło
- Flaga
A i aktualnie z powodu awarii serwera nie istniejemy na żadnej stronie. Więcej: micropedia