Samochody ludzi władzy

Ukazująca się w 2012 roku na łamach sarmackiej „Gazety Wyborczej” seria artykułów opowiadających o przecinających się losach motoryzacji i szczytów władzy.