NotaGrzybnia

Nota dyplomatyczna w sprawie Grzybni

Szanowny Panie Prezydencie,
My Piotr Abogard Scholandzki wraz z Królewskim Rządem Scholandii, zwracamy się do Waszej Ekscelencji, Prezydenta Mandragoratu z oficjalną notą dyplomatyczną.

Pewne sprawy mocno nas zaniepokoiły. Postanowiliśmy na nie wcześniej nie reagować, być może było to wówczas błędem. Teraz jednak nie mieliśmy już wyjścia i zareagować musieliśmy, bo nie pozwolimy na drwienie, szydzenie i żarty z naszego kraju. Pewnie zastanawia się Pan Prezydent co mamy na myśli, już mówimy. Zaczniemy od ,,przemówienia prominentnego scholandczyka” autorstwa Pana Prezydenta. Głowie państwa, naszym skromnym zdaniem, nie przystoi takie zachowanie. Podobne zachowanie można było dostrzec na Koronacji w Księstwie Sarmacji, i te najświeższe – związane z wyprawą do Scholandii. Może Pana to bawi, ale nas nie. Robienie z Inselii ,,Chujnii” i „Grzybni” nie bawi nas ani trochę. Pański komentarz pod tym artykułem również nie można traktować jako przyjacielski w stosunku do Naszego kraju. Nie jest Pan Prezydent zwykłym obywatelem Mandragoratu Wandystanu, lecz obecnie najważniejszą w nim personą. Oczekujemy wyjaśnień, gdyż według nas takie zachowanie kraju z którym utrzymujemy oficjalne kontakty dyplomatyczne jest niedopuszczalne i ciężko uznać za przyjacielskie.

(-) Piotr Abogard Scholandzki, Król Scholandii
(-) Jerzy Mordecki von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, Premier Królewskiego Rządu Scholandii, Książę Bergii
(-) Mateusz Walczak, Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Scholandii, Książę Elfidy

metadane
opublikowano: 2010, dostarczono do Kancelarii Prezydenta MW
pdf tak słaby, że tekst przeklejono