Mój dom

[poem] Nie dla mnie zaszczytne tytuły Nie dla mnie złote puchary Nie dla mnie wystawne potrawy Nie dla mnie burżuazji zabawy

Nie dla mnie ciągłe milczenie Nie dla mnie niewoli cierpienie Nie dla mnie Monarchy humory Nie dla mnie duma ze Dworu

Mój dom jest tam gdzie równi są ludzie Mój dom jest tam gdzie kawałek chleba Mój dom jest tam gdzie pracuje się w trudzie Mój dom jest tam gdzie czerwień powiewa

Mój dom jest tam gdzie hałas, radocha Mój dom jest tam gdzie wolnością świat się weseli Mój dom jest tam gdzie władzę się kocha Mój dom jest tam gdzie stanowisko nie dzieli

Mój dom jest tam gdzie czerwień i złoto Mój dom jest tam gdzie rzesza patriotów Mój dom jest tam gdzie się daje nie bierze Mój dom jest tam gdzie się w nienawiść nie wierzy!

Mój dom to bardzo piękny dom To prawdziwy dom To nieśmiertelny dom To zawsze wierny dom

W Wandystanie on. [/poem]

Dedykacja
Z dedykacją dla tych dzięki, którym jestem dumny, że jestem Wandejczykiem...

metadane
autor: Arkadij Magov
data: 23 sierpnia 2007 r.
link: wandea