Grigorij

Jego początki okrywają opary tajemnicy. W wieku 10 lat rozpoczął pracę w fabryce pocisków artyleryjskich, a gdy miał lat 12 pracował w wytwórni widelców. Potem poświęcił się medycynie i sprawował zaszczytną funkcje Ordynatora na Oddziale Rekonwalescencji Porewolucyjnej Centralnego Szpitala Wandejskiego. Wydał tam swoją pierwszą pracę naukową pod zacnym tytułem „Dwanaście obszarów monarchofaszystowskiego ciała, analiza i omówienie”).

Od 11 grudnia 2010 roku sekretar. Działacz Ludowego Frontu Wandeizacji i społecznik. Po za tym hobbystycznie wytwórca i pomysłodawca pierwszej wandejskiej gry karcianej Wan-Do-Oh.

Przez pewien czas mieszkaniec Zongyi i buduar Sangjang. Ostatnio wiązany bardziej z Freemanlandem, ale nie żeby coś w jego ramach robił, co to to nie.

Prezydent Mandragoratu Wandystanu w pierwszej połowie 2011 roku, kolektywnie uznawany za jednego z najchujowszych. Również Ojciec Świecki jako Barack Osama XXIII - nie najlepszy z papajów, acz wsławił się obroną wandejskiego charakteru kościoła świeckiego. W ramach ŚKW działał także jako drugi dalajwanda oraz proton Precelourbańska.

W międzyczasie wraz z ojcem, Ivo Karakachanowem Śr., współtwórca autonomicznej Republiki Południowego Baridasu w ramach Sarmacji.

Ojcowie Świeccy
Bezkonklawowi
Wybrani na konklawe
Dalajwandowie