poszerzenie AW2007

Mapa przedstawia stan przed poszerzeniem oraz po poszerzeniu terytorialnym Mandragoratu Wandystanu zarządzonym edyktem prezydenta Anarchii Napalma Peruna w 2007 r. Sporządzona na postawie fragmentów dwóch dawnych map surmeńskich.

Mapa poszerzenie granic Wandystanu z 2007 r.