plan GWS AW2006

Naczelnym Planmajstrem Miasta Stołecznego w AW 2006 był Michaś Mandragor Winnicki.

Plan Genosse-Wanda-Stadt