administracyjna AW2013

Kartografem Ludowym Mandragoratu w AW był towarzysz Prezerwatyw Tradycja Radecki.
Mapa ukazuje miasta i wsie dotychczas niezmapowane i dokładny podział administracyjny pierwszego i drugiego stopnia, co wywołało awangardową dyskusję o podziale MW.

Mapa administracyjna Wandystanu