Konstytucja MW czerwiec 2007 Przepisy wprowadzające Konstytucję Mandragoratu Wandystanu

Ustawa konstytucyjna
Przepisy wprowadzające Konstytucję Mandragoratu Wandystanu

Artykuł 1.
Przedłuża się kadencję Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, jakby zaczęła się pierwszego dnia lipca.
Artykuł 2.
Lud pracujący niezwłocznie dokona wyboru trybuna ludowego i kwiatonów Churału Ludowego. Kadencja nowo obranego trybuna ludowego oraz kwiatonów Churału Ludowego ulegnie stosownemu skróceniu.
Artykuł 3.
Lud pracujący niezwłocznie dokona wyboru pretora. Mandragor socjogramu wyznaczy pierwszy dzień zgłaszania kandydatur na pretora nie wcześniej niż po dokonaniu wyboru trybuna ludowego i kwiatonów Churału Ludowego. Kadencja nowo obranego pretora ulegnie stosownemu skróceniu.
Artykuł 4.
Lud pracujący dokona wyboru cenzora, tak aby kadencja nowo obranego cenzora rozpoczęła się pierwszego dnia sierpnia. Do tego dnia, obowiązki cenzora pełnić będzie Paweł Ciupak.
Artykuł 5.
Mandragorem socjogramu jest Lord Wander, mandragorem jutrzenki Mandragor Khand.
Artykuł 6.
Prawo powszechne winno być zgodne z konstytucją reżimu grodziskiego a polityka zagraniczna niesprzeczna z polityką zagraniczną reżimu grodziskiego. Głowa reżimu grodziskiego jest nietykalna. (skreślony)
Artykuł 7.
Ustawy konstytucyjne Przepisy wprowadzające Konstytucję Mandragoratu Wandystanu oraz ustawę konstytucyjną Konstytucja Mandragoratu Wandystanu Churał Ludowy uchwali jednocześnie. Ustawy konstytucyjne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Poprzednie ustawy konstytucyjne tracą moc.