Bulle

Powołanie archiwandezji i archiksięciów

Akt powołujący do życia po raz pierwszy archiwandezje (jako jednostki terytorialne ŚKW) i archiksięciów (jako ich zwierzchników), wydany przez Urbana I wkrótce po jego dotarciu do Wandystanu.

Konstytucja Mirthiańsko-Wandejska o wyborze ojca świeckiego

Konstytucja ta była bodaj czy nie pierwszym aktem prawnym Świeckiego Kościoła regulującym jego działalność. Wydana przez ojca świeckiego Urbana I, położyła fundament pod instytucję konklawe i ustanowiła wiele reguł, które są przestrzegane do dziś.

Nowela Konstytucji Mirthiańsko-Wandejskiej Raula I

Skromna w słowach bulla korygująca konstytucję Mirthiańsko-Wandejską o głosy dla archiksięciów bez tytułów społecznych (awangardy proletariatu), dzieląca kontrolę nad konstytucją między Ojca Świeckiego, Mandragora Jutrzenki i Syna Wandy (tj. Damiana "Mirtha" Koniecznego). Ponadto nadała ona tytuł komerusa tow. Kowalczykowskiemu jako seneszalowi Zakonu Sióstr Cygaretek.

List do Genossan

Bulla otwierająca wandyfikat Sami Urbana. Choć formę miała inną niż późniejsze, zawiera istotne postanowienie, w tym przeniesienie siedziby Ojców Świeckich do Wandowic (wcześniej zasiadali w GWS).

Idźcie i czyńcie

Druga bulla Sami Urbana, odpowiadająca na żywotne potrzeby oczyszczenia Świeckiego Kościoła z herezji - powołano w niej Aussenstehendes Untersuchung Tribunal (Trybunał Świeckiej Inkwizycji)

Ganz Wandisch

Pierwsza bulla Che Sztandara Patapona, Ojca Świeckiego z dalekiego kraju. Porządkowała obsadzenie archiwandezji. Sprzedawana tylko razem z wandocykliką Eiswein und Schluss.

Hier und Da

Druga bulla Che Sztandara Patapona zwołująca powszechny Sobór, który miał zatwierdzić promowane przez niego zmiany w Kodeksie ŚKW. Pozostała na papierze, jako że sobór CSP nigdy się nie zebrał.

Ad Maiorem Vandi Gloriam

Trzecia bulla CSP, powołująca do życia Towarzystwo Mirthowe, jako męski zakon szerzący wiarę wandową.

Autobahn nacht Webland

Pierwsza bulla Paryża Kadafiego VII, pochylająca się nad problemem nieaktywnego archiksięcia Ekorzyna i obchodząca go przez powołanie Protonatu Personalnego w Weblandzie, podległego bezpośrednio pod Ojca Świeckiego.

Wunderbar Genossenszaft

Druga bulla PK7, odnawiająca i reformująca Towarzystwo Mirthowe, czyszcząc je z resztek burżujskiegoo czekanizmu.

Verdammen sie

Trzecia bulla PK7, w której Ojciec Świecki stanowczo potępił biedaizm jako fałszywy i heretycki, a także wykluczył biedaistów jak i jego czołową przedstawicielkę z grona wiernych ŚKW.

Artikiel XIX ist sehr gut

Bulla Baracka Osamy XXVII, w której potępione zostały modernistyczne głosy domagające się zniesienia artikielu XIX Kodeksu ŚKW (głosy ważone dla wandejskiej awangardy proletariatu).

Verfluchte Bayern München

Pierwsza bulla Hodży, określająca kalendarz liturgiczny ŚKW oraz spis do tamtej pory okreslanych tradycją świąt.

Genosse Wanda prowling rund um die Stadt

Druga bulla Hodży, zwołująca i określająca zasady soboru wiernych w Wandzie. W przeciweństwie do soboru CSP, sobór Hodży faktycznie się odbył i zakończył się tzw. bullą kodeksową, czyli...

Gebruder Slaby haben fur sie 25 kilo amfetamin hergestelt

zwana skrótowo bullą Gebruder Slaby albo Bullą Kodeksową. Podsumowała sobór Hodży i zmieniła Kodeks ŚKW. Ustaliła nowy porządek podziału terytorialnego. Warto podkreślić, że była bardziej wsłuchującą się w głos ludu wandowego wersją wcześniejszej bulli Barmherzigkeit von Genosse Wanda ist unermesslich, odwołanej przez Hodżę po protestach społecznych.

Austragungsort der Großen Revue von Kalisch

zwana skrótowo bullą Kalisch. Czwarta bulla Hodży, wykonawcza wobec bulli Gebruder Slaby, obsadziła stanowiska archiksięciów zreorganizowanych archiwandezji.

opisywał i komentował akć Radziecki