Hier und Da

Gebrudern und geschwestern! Ojciec Świecki opublikował nową bullę, którą to dla współczesnych i potomnych publikuję! - archiksięć Pupka

Gebruder und Geschwester!

"(...) A że w swej daczy pod Wiaźmą miał telefon, często wydzwaniał pod losowo wybrany numer i podawał się za węgierską pensjonareczkę. Tym razem jednak, po wybraniu numeru poczuł, że ten telefon może być ważny. Naprawdę ważny." (Mchs 1, 14-16)

Dialektyczny postęp, cisnąca potrzeba niesienia v-światu wandnej nowiny, jak i spadający popyt na wódkę gnomiej produkcji wymagają zwołania Soboru Powszechnego. Ostatnie wydarzenia w różnych regionach v-świata (zaprawdę, nie chce mi się ich wymieniać, skoro i tak wszyscy wiemy, o co chodzi) dają nam nie tylko nadzieję na wzrost świadomości klasowej ludów uciskanych przez monarchofaszystów - dają nam też szansę! Szansę na niesienie Wandy niewiernym, odstępcom, heretykom i abstynentom. Szansę na aktywne kształtowanie nowej wirtualnej rzeczywistości. Stajemy przed wyborami - i zaprawdę, ważne to wybory.

Towarzysze! Wierni w Wandzie!

Na mocy Artikelu XLI Kodeksu Świeckiego Kościoła Wandejskiego zwołuję do Genosse-Wanda-Stadt Sobór Powszechny i wyznaczam jego termin na 26 stycznia - 5 marca (w razie potrzeby się oczywiście przedłuży).

Przypominam, że prawo udziału w Soborze ma każdy wierny mający prawo udziału w Konklawe (czyli każdy wierny z wyjątkiem tych, których ze względu na bijące w oczy łajdactwo obłożono klątwą). Chociaż nie wynika to bezpośrednio z zapisów Kodeksu, moralny i klasowy obowiązek stawienia się na Soborze mają wszyscy arcyżenadyni i protoni.

Specjalne zaproszenia kancelaria papieska wystosuje w najbliższym czasie.

Poniżej spis dotychczas opracowanych zagadnień Soboru (bardziej szczegółowo zostaną omówione w mowie otwierającej Sobór):
1) Reforma Kodeksu - czy Kościół Świecki należy brać od dołu? - dyskusja nad projektem papieskim.
2) Reorganizacja terytorialno-administracyjna ŚKW.
3) Działalność misyjna ŚKW; perspektywy działalności misyjnej a czystość wiary.
4) Wandechizm, stworzenie Kolektywu Neowandechujmenalnego.
5) Organizacja prac historyczno-archeologiczno-enologicznych nad Pismami Świeckimi.

Już dziś każdy wierny może zgłosić tematy i problemy, które dotykają jego wspólnoty lokalnej i trawią jego wątrobę.

A jeszcze niżej harmonogram Soboru:

21 stycznia - 27 stycznia - zapisywanie się na LD Soboru (jahu, bo gugiel sucks: jasiu)
28 stycznia - mowa otwierająca Sobór, ew. odczytanie listów od innych wspólnot wyznaniowych
29-31 stycznia - sprawozdania z działalności archiwandezji, protonatów i Towarzystwa Mirthowego
1-5 lutego - przyjmowanie i dyskutowanie od uczestników wniosków o rozszerzenie właściwej, merytorycznej części Soboru o nowe zagadnienia; wybór kanclerza Soboru
6-15 lutego - Właściwa, Merytoryczna Część Soboru I
16-18 lutego - przerwa na Bloody Mary, ew. apap i inne środki przeciwbólowe
19-28 lutego - Właściwa, Merytoryczna Część Soboru II
1-5 marca - sprawozdania podsumowujące

Genosse i v-światu - wandosławię!

(-) Che Sztandar Patapon, Papież