Dokumenty

wydane pod wpłwem wydarzeń realnych obwieszczenie o ustanowieniu przez Urbana I łamanego niemieckiego językiem pomocniczym celebry

wzruszające i pełne troski o wspólnotę wandową, jedno z pierwszych publicznych oświadczeń o abdykacji urzędującego Ojca Świeckiego

wielce formalna i biurokratyczna regulacja stanowiąca o procedurach ogłaszania jednostek wybitnych świeckimi i wandosławionymi. O ile wiadomo, nigdy nie zastosowana.

Pełne nadziei na przyszłość ogłoszenie przez Krzysztofa kowalczykowskiego, Seneszala Zakonu Sióstr Cygaretek, konklawe w czerwcu 2009. W wyniku tego konklawe wybrany został Che Sztandar Patapon

List Che Sztandara Patapona, będący polemiką z reakcją na wadocyklikę Eiswein und Schluss, posądzaną o ekumenizm względem herezji bravogirlizmu*.

Zbiór postanowień powołujących członków tego szacownego zgromadzenia, z okresu kapralowania Lorda "Rudej Grazyny" Kanzlera.

wspaniały list archiksięcia Ivo Karkachanowa, podtrzymujący na duchu wiernych w wandzie podczas długiego okresu pustego krzesła po kryzysie pontyfikatu Che Sztandara Patapona. Jasny dowód jego napełnienia Duchem Świeckim, co zaowocowało objęciem przez niego w następnej kolejności sedes zenonicum jako Paryż Kadafi VII

kontrowersyjna decyzja Baracka Osamy XXVII, która wykluczyła tow. Swarzewskiego z grona wiernych za herezję wobec Wandy

Zgodne ogłoszenie przez kolektyw mandragorów i dalajwandę Grigorija o opuszczeniu przez Ducha Świeckiego ciała Paryża Kadafiego VII.

Naukowy opis choroby i opuszczenia przez Ducha Świeckiego ciała Brawo Bydgoszczy. W rolach głównych Franciszek Modrzew i Teodor Maria Berg.

Pierwszy wyrok Wyroczni dotyczył ogłoszenia przez Wyrocznię na wniosek wiernego, że Krystyna Buchner, znana poeatka rewolucyjna, świecką jest.

Drugi wyrok Wyroczni dotyczył rozpatrzynia zapytania wiernego, czy Oliver Mandić jest świeckim legend. W skrócie - nie jest.