[Rys]

Listy świeckiego Ryszarda

List świeckiego Ryszarda do Dzieci [Rys 1,1]

Dzieci!

Umyjcie rączki!

Wandosławię, Rysio

List świeckiego Ryszarda do Sekretarek [Rys 2,1-5]

Siostry w Wandzie!

(1)Wierzcie, albowiem Wanda może wam odebrać!

(2)Bądźcie atrakcyjne, albowiem życie nudne to życie monarchofaszysty!

(3)Walczcie, albowiem zwycięstwo to władza!

(4)Rządźcie rządzącymi, albowiem tylko tak możecie ukoić ich kompleks mniejszości!

(5) I Pilnujcie, żeby im jajka spod spódnicy nie wystawały! Tow. Mirth tego nie lubi!

Wandosławię!

Rysio

Rekurencyjny List Świeckiego Ryszarda do Dzieci [Rys 3,1-2]

(1)Zbyt częste jedzenie cukierków powoduje wypadanie zębów,

(2)zwykł mawiać świecki Ryszard do dzieci swoich i cudzych