Nowela Raula

Stolica Wandowa, 30 października 2005 r.

Działając z upoważnienia Ludu Wandowego i natchniony nauką Wandy postanawiam co następuje:

I Do Artkiel Funf Konstytucji Mirthiańsko-Wandejskiej o Wyborze Ojca Świeckiego dodać: "oksymoron i Archiksiec nie posiadajacy tytulu spolecznego- 3 glosy";

II Dodać do Konstytucji Mirhiańsko-Wandejskiej o Wyborze Ojca Świeckiego Artikel Acht w brzmieniu: "Niniejsza Konstytucja moze byc zmieniona tylko za zgoda Mandragora Socjogramu i Syna Wandy.";

III Nadaje się Seneszalowi Zakonu Sióstr Cygaretek Krzysztofowi Kowalczykowskiemu (Oby żył wiecznie!)godność komerusa.

Decyzje wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.

Raul I