[Mrth]

Pamiętniki Towarzysza Wandy (fragmenty) [Mrth]

"w jego [Salomei] oczach jest Idea... Myślę, że smakowałby nieźle z sałatką grecką." (Mrth, 5,14)


"Zadrżą kapitaliści, gdy spłynie na Ziemię Gniew Wandowy. I w krwi wrogów jedynej słusznej doktryny zakończą się ich rządy." (Mrth, 40, 17-18)


"Stała się rzecz wspaniała - i od tej pory wszyscy byli szczęśliwi. No, może poza poborcami podatkowymi, Leblandczykami i burżujską kliką imperialistyczną" (Mrth, 6, 66)


"Nie ma nic przyjemniejszego, niż stojąc na trybunach Wandejskiego Stadionu Narodowego, chłonąc nienawiść 100 000 kibiców Rotoru" (Mrth 17, 19)


"Bądź czuły dla wroga. Trzeba łączyć przyjemne z przyjemniejszym" (Mrth 6,22)