Bulla Soborowa

Bulla papieska Genosse Wanda prowling rund um die Stadt, z dnia 26 sierpnia 2012 roku.

Genossen, im Namen des säkularen Wanda und działając na podstawie artikelu XLI Kodeksu Świeckiego Kościoła Wandejskiego, ich beschließe die folgenden:

1. Zwołuje się Sobór Powszechny Świeckiego Kościoła Wandejskiego.

2. Początek obrad Soboru ustala się na niedzielę, 2 września 2012 roku.

3. Sobór potrwa miesiąc, tj. do niedzieli 30 września 2012 roku. Jeżeli zaistnieje potrzeba, Sobór przedłuży się o dwa tygodnie, tj. do niedzieli 14 października 2012 roku.

4. Miejscem obrad soboru jest miasto Genosse-Wanda-Stadt. Sobór odbywa się na specjalnym dziale wydzielonym na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji.

5. Udział w Soborze dla wiernego w Wandzie nie jest obowiązkowy . Z racji technicznych, wierni w Wandzie, czujący potrzebę uczestnictwa w Soborze, winni poinformować o tym fakcie Ojca Świeckiego do dnia 1 września 2012 roku, do godziny 23:59.

6. Ojca Świeckiego winno się informować o chęci uczestnictwa w obradach Soboru za pomocą:

7. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Soborze jest posiadanie konta na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji.

8. Ojciec Świecki zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia chęci uczestnictwa w Soborze.

Serdecznie wandosławię! Hodża I, Ojciec Świecki