Bulla Verdammen sie

Bulla papieska Verdammen sie!

z dnia 10 maja 2011

1. Verdammen sie! Verdammen sie! Verdammen sie! Biedaizm jest herezją najobrzydliwszą i niech spierdala! Mówi bowiem Wandocyklika "Lieb und Arbeite unerbittlich": "Wanda bowiem prowadzi swój Lud za przewodnictwem Świeckiego Kościoła Traktem Wszechczasu do Krainy Wolności. Do miejsca gdzie nie ma głodnych, jest kawior, szampan, koks i dziwki. Każdemu według potrzeb. Lud jego spożywać będzie co zechce". Oraz: "Uważajcie też, na fałszywie nawróconych z tej herezji obrzydliwej, albowiem tylko udają."

2. Dlatego od dziś dnia kto raz został biedaistą zamknięte będzie miał drzwi do Świeckiego Kościoła, a co za tym idzie do Krainy Wolności. Chyba, że Wanda zdecyduje kiedyś inaczej.

3. Jednocześnie informuję, że za przecieki z pokoju Konklawe i fałszywe swe nawrócenie ekswandyfikuję Elenę Petrescu. Nie jest już wierną w Wandzie.

Paryż Kadafi VII

Papież