Archiwandezje Urbana

Stolica Wandowa, 11 kwietnia 2005 r.

Niniejszym, natchniony duchem Wandy, ustanawiam archiwandezje Świeckiego Kościoła Wandejskiego:

Archiwandezję Sarmacji - z siedzibą w Grodzisku,

Archiwandezję Mirii - z siedzibą w Wandowicach,

Archiwandezję Wandei - z siedzibą w Genosse-Wanda-Stadt,

Archiwandezję Kontynentalną - z siedzibą w Precelkhandzie,

Archiwandezję Wyspiarską- z siedzibą w Winnicy,

Archiwandezję Natanii i Reszty Świata Wirtualnego- z siedzibą w Przystani.

Stanowiska naczelnych duchownych poszczególnych archiwandezji otrzymują:

Mandragor Piotr Krupiński jako Archiksięć Sarmacji,
Mandragor ppłk Michaś Winnicki-Konieczny jako Archiksięć Mirii,
oksymoron Tomasz Goliński jako Archiksięć Wandei,
Dekameron Michał Sobczak jako Archiksięć Wyspiarski,
Dekameron Paweł Mariusz Milewski jako Archiksięć Kontynentalny,
megaprins Damian Konieczny-Winnicki jako Archiksięć Natanii i Reszty Świata Wirtualnego.

Cały Wasz,

Papież Urban I