Konstytucja Mirthiańsko-Wandejska

KONSTYTUCJA MIRTHIAŃSKO-WANDEJSKA O WYBORZE OJCA ŚWIECKIEGO

Nadana 3 maja 2005 r. w GWS,

Artikel Eins

Opróżnienie Stolicy Wandowej, dalej zwane Pustym Krzesłem następuje:

– w wyniku śmierci realnej Ojca Świeckiego,
– w wyniku śmierci wirtualnej Ojca Świeckiego,
– w wyniku rezygnacji Ojca Świeckiego,

Artikel Zwei

Śmierć realna musi być potwierdzona przez dowody materialne lub zgodne świadectwo bliskich wirtualnych.

Śmierć wirtualna musi być potwierdzona przez Mandragora Socjogramu, Mirtha Syna Wandy lub Konferencję Wandykopatu. Następuje też w wyniku nieanonsowanej nieobecności wirtualnej dłuższej niż 60 dni.

Jeśli śmierć wirtualna dotyczy postaci wirtualnej pełniącej funkcję Ojca Świeckiego stwierdzają ją zgodnie Mirth Syn Wandy oraz Mandragor Socjogramu przez których przemawia Wanda w swej mocy religijno-świeckiej.

Rezygnacja musi być wyraźna i nie pozostawiać wątpliwości.

Artikel Drei

W przypadku śmierci realnej bądź wirtualnej Ojca Świeckiego ogłaszana jest żałoba, która trwa 10 dni. Żałoba trwać będzie dni 10, nie będzie to dni 9 ani dni 11. 12 jest wykluczone. Liczbą tą będzie 10.

Z chwilą śmierci Ojca Świeckiego ustaje centralna władza duchowa. Konferencja Wandykopatu zbiera się w dniu następującym po śmierci Ojca Świeckiego i wyznacza pierwszy dzień Konklawe na termin nie wcześniejszy niż kolejny dzień po ustaniu żałoby i nie późniejszy niż na 5 dzień po jej ustaniu. Konferencji przewodzi Mandragor Socjogramu, jeśli jest on nieobecny Konferencja wybiera Przewodniczącego większością głosów. W skład Konferencji wchodzą wszyscy Archiksięciowie. Konferencja sprawuje bieżącą władzę administracyjną w Kościele, nie może jednak dokonywać żadnych zmian ideowych, personalnych ani wydawać dokumentów kanonicznych w czasie Pustego Krzesła.

Pod karą wykluczenia ze wspólnoty Świeckiego Kościoła Wandejskiego zabronione są uczestnikom przyszłego konklawe ustalenia dotyczące osoby przyszłego papieża i jakiekolwiek inne rozmowy na ten temat, nawet o charakterze prywatnym. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o terminie Konklawe Mandragor i Dekameron Socjogramu ustalają hasła- inne dla każdego elektora- i umieszczają je w imiennych zaproszeniach na konklawe, które następnie wysyłają.

Artikel Vier

W dniu konklawe na uprzednio przygotowanym czacie zbierają się przedstawiciele awangardy proletariatu i duchowni wandejscy wszystkich szczebli. Mandragor i Dekameron Socjogramu wspolnie potwierdzaja tozsamosc przybylych proszac o haslo zamieszczone w imiennym zaproszeniu na konklawe. Nastepuje czesc organizacyjna, zakonczona weryfikacja kworum, ktore wynosi 50% ogolnie mozliwej do zdobycia liczby glosow. Bezposrednio po stwierdzeniu kworum Mandragor Socjogramu wypowiada formułę "Alle raus". Na ten znak osoby nieuprawnione do udzialu w konklawe musza opuscic sale. Otwarty pozostaje plac przed Stolicą Wandową w innym pokoju czata, gdzie wierni i goscie moga wyczekiwać różowego lub czarnego dymu Mandragor Socjogramu przyjmuje od elektorów przysięgę w przedmiocie zachowania tajemnicy wszystkich wydarzeń w trakcie Konklawe. Bezposrednio potem rozpoczyna sie glosowanie.

Artikel Funf

Głosy na konklawe są ważone wedle pełnionej funkcji, i tak:

Sekretar i komerus - 1 głos
Podlord - 2 głosy
Oksymoron - 3 głosy
Megaprins - 4 głosy
Dekameron Wszechczasu - 5 głosów
Mandragor i Syn Wandy - 6 głosów,

które muszą być oddane na jednego wybranego kandydata.

Głosy przekazywane są Mandragorowi i Dekameronowi Socjogramu w formie wiadomosci prywatnych, w ktorych wpisane jest tylko imie i nazwisko (lub nick, jesli taki jest w uzyciu) wybranego kandydata. Zabroniona jest wcześniejsza prezentacja kandydatów i ich zgłaszanie, wybór dokonywany jest według przekonania elektorów. Zabroniona jest także rozmowa na temat potencjalnych kandydatur. Mandragor i Dekameron dokonuja przeliczenia głosów, ustalenia zgodnosci wzajemnych obliczeń. Jeśli obliczenia nie zgadzają się, należy powtórnie przeliczyć głosy. Jeśli niezgodność trwa, głosowanie jest powtarzane. Następnie Mandragor Socjogramu podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania, począwszy od kandydata, który uzyskał najmniejszą ilość głosów, aż do kandydata zwycięskiego. Głosowania odbywają się trzy razy dziennie, bezposrednio po sobie, każdego dnia. Jeśli po 3 dniach Papież nie zostanie wybrany elektorzy mogą głosować także na postać wirtualną, wpisując "postać wirtualna" na karcie do głosowania. Jesli wirtualna kandydatura zdobędzie wymaganą większość imię Papieza wybierają i jego działalność kontrolują Mandragor Socjogramu i Mirth Syn Wandy.

Wiekszość potrzebna do wyboru Papieża wynosi 75 % oddanych głosów. Jesli taka wiekszosc nie zostala osiagnieta, karty sa wirtualnie palone, a w pokoju pelniacym role placu przed Stolica Wandowa Mandragor Socjogramu lub osoba przez niego upoważniona oglasza ukazanie sie czarnego dymu. Jesli zaś wybór został dokonany, Mandragor Socjogramu lub osoba przez niego upoważniona ogłasza na placu ukazanie się różowego dymu i zadaje elektowi pytanie "Czy świadom historycznej, świeckiej mocy Wandy i jego następców, wybór przyjmujesz?". W razie odpowiedzi pozytywnej Mandragor pyta "Jakie imię wybierasz?". Niezwlocznie po dokonaniu wyboru imienia Mandragor przechodzi na plac przed Stolicą Wandową, i wygłasza następującą formułę: "Ich annunziere eine grosse neuigkeit! WIR HABEN PAPST! Wunderscheine Herr(Frau) , <tu wstawic tytul społeczny lub /i godność Kościelną>, <tu wstawić nazwisko>, mit neue Name <tu wstawić wybrane imię>".

Po wygłoszeniu formuły pojawia się Papież, który wygłasza pierwsze przemówienie. W razie potrzeby organizowana jest konferencja prasowa. W przypadku nieprzyjęcia wyboru, głosowanie jest powtarzane bez udziału elektora, który odmówił objęcia Urzędu.

Artikel Sechs

Elektorów obowiązuje całkowita i absolutna tajemnica dotycząca przebiegu konklawe i decyzji na nim podjętych, oraz prowadzonych rozmów, pod rygorem wykluczenia ze wspólnoty. Obowiązuje ona również po zakończeniu konklawe. Zwolnić z niej może tylko Papież nie wcześniej niż 2 miesiące po zakończeniu Konklawe.

Artikel Sieben

Kadencja Papieża jest 12-miesięczna, jeśli jest postacią realną. Szczegóły określi edykt papieski.

Urban I
Papież
.