[I Szp]

Objawienie Towarzysza Szopo

  1. Gnębiony lud pracujący Zongyi wyszedł z ziemi trizondalskiej i osiedlił się w ojczyźnie pracujących, wolnych i równych, kraju robotników, włościan, inteligencji pracującej i awangardy proletariatu. To jest prawdziwy nowy początek Jego historii - i mam nadzieję, że mój skromny w nim udział przyczyni się do jego wielkości.

  2. Idea wandyzmu-żenadyzmu da się zrealizować wtedy, i tylko wtedy, gdy wszyscy będą w pełni realizować jego wielki plan. Wszelki sabotaż jest całkowicie wykluczony - gdyż dzieło to wymaga niesamowitej precyzji na wszystkich etapach realizacji. Nie może być więc mowy o żadnej litości względem monarchofaszyzmu (...)

  3. Wizje dane mi przez Duch Świecki przepełniają mnie wolą służby wobec Ludu. Będę mu więc przewodnikiem, który nada mu sens i kierunek drogi, którą musi podjąć Zongya, aby realizować zamysł Wandy, Żenady i Ducha Świeckiego. (...)