Dalajwanda

Idea dalajwandy rodziła się w bólach w roku wandnym 2008, za pontyfikatów Idi Amina i Cizi Bokassy. W pierwszych wizjach, miał być on przeciwwagą dla roli Ojca Świeckiego, czynnikiem chaosu, wybieranym losowo spośród wiernych.

Z uwagi na brak powszechnej zgody co do metody losowego wyboru, w Kodeksie ŚKW zapisano, że Dalajwandą zostaje ten, kto pierwszy po ogłoszeniu naboru zgłosi się w przytomności Ojca Świeckiego.

Piąty z kolei dalajwanda, Mubarak Zprzcz został wybrany dwiema metodami. Kodeksowo - zgłosił się w pierwszej kolejności po wyborze Wziernika Fał I. Przy okazji pojawiła się dyskusja, z której wynikła decyzja o powrocie do pierwotnej idei losowania. Zadecydowano, że Dalajwandę wylosuje się spośród piątki zgłoszonych - i ku zdumieniu obecnych, wylosowany został ten, który zgłosił się jako pierwszy. W ten sposób symbolicznie dokonało się przejście między dwoma metodami wyboru, które oczekuje na zatwierdzenie zmianą Kodeksu ŚKW.

Obecnym dalajwandą jest Prezerwatyw Tradycja Radziecki jako **Mubarak Zprzcz***

Poprzednimi dalajwandami byli:

  1. Alojzy Pupka
  2. Grigorij
  3. Ivo Ingaawar Karakachanow jako Mbutu Czempiński
  4. Bonawentura von Romocki jako Zoidberg Cedenbal