Pomóż braciom Almerskim!

Niechaj spłyną na Was łachy Wandowe!

Siostro nasza w Wandzie! Jeśli gdzieś posiadasz jakieś Nauki Wandowe których myśmy jeszcze w rencach nie mieli to skorzystaj z formularza poniżej i wyślijże do kurwy nędzy cobyśmy dodali. A z resztą kurwa nie ma co się pierdolić - towarzysz świecki Wanda zesłał nam dar w wykurwistej postaci SSW, bracia idą z duchami techniki, więc wykorzystaj tego SSW i kurwa wstaw te pisma sam. No chyba, że stara dupa jesteś to wyślij nam. Zrymowałem sam.

Wandosławię z góry!

Drabisław, Przelaska Almerskich Braci Świeckich

  <p align="center"><font color="#FFFFFF"><a href="index_pisma.php">Wyślij 
   nam Słowo Wandy jak nie umiesz sam wstawić!</a></font></p>
  <div align="center"> 
   <p><strong><code><font color="#FFFFFF">Każdy element strony naszej internetowej 
    - tak tekst jak i grafikę do woli kopiować i modyfikować możesz nawet 
    skądeś to wziął nie podając. Wanda osądzi co z tego będzie.</font></code></strong><code><font color="#FFFFFF"> 
    <em>(Almerscy Bracia Świeccy)</em> </font></code></p>

  </div></td>
</tr>