Verfluchte Bayern München

Bulla papieska Verfluchte Bayern München z dnia 14 sierpnia 2012 roku.

Genossen, im Namen des säkularen Wanda, ich beschließe die folgenden:

Ustanawia się kalendarz liturgiczny dla Świeckiego Kościoła Wandejskiego. Kalendarz ten jest obowiązujący dla wszystkich wiernych.

I. W skład kalendarza wchodzi lista świąt obowiązkowych dla wiernych Świeckiego Kościoła Wandejskiego.

II. Rok liturgiczny trwa dwanaście miesięcy. Zaczyna się on w trzecim tygodniu czerwca.

III. Najważniejszym świętem jest Święto Objawienia Wandzie. Trwa ono cały trzeci tydzień czerwca i upamiętnia dzień uświadomienia tow. Wandy przez tow. Lenina podczas słynnej rozmowy telefonicznej.

IV. Drugim co do ważności świętem jest Święto Wandowstąpienia. Odbywa się ono 3 maja i upamiętnia połączenie się Wandy z Duchem Świeckim. Tego dnia wspomina się też pamięć świeckiego Janusza Żenady i świeckiego Bdzigosta Nowaka, znanego też jako Komendant Krystyna.

V. Pozostałe święta to: 1) 27 lipca – wspomnienie KL Morvenau, 2) 1 września – Wszystkich Świeckich, 3) 1 listopada - dzień świeckiego Eutanazego, 4) 11 grudnia – wspomnienie I niepodległości Wandystanu, 5) 4 lutego – wspomnienie Sarmackiej Republiki Socjalistycznej, 6) 16 marca - dzień świeckiego Aborcjusza, 7) pierwszy dzień po pierwszej kwietniowej pełni - Grosse Nacht Gluck, 8) 4 kwietnia – Dzień Urbana I, Pierwszego Ojca Świeckiego, 9) 4 czerwca – Dzień Sarmackiej Armii Ludowej.

VI. Kalendarz wygląda następująco: 1) trzeci tydzień czerwca – Święto Objawienia Wandzie, 2) 27 lipca – wspomnienie KL Morvenau, 3) 1 września – Wszystkich Świeckich, 4) 1 listopada - dzień świeckiego Eutanazego, 5) 11 grudnia – wspomnienie I niepodległości Wandystanu, 6) 4 lutego – wspomnienie Sarmackiej Republiki Socjalistycznej, 7) 16 marca - dzień świeckiego Aborcjusza, 8) 4 kwietnia – Dzień Urbana I, Pierwszego Ojca Świeckiego, 9) pierwszy dzień po pierwszej kwietniowej pełni księżyca - Grosse Nacht Gluck, 10) 3 maja – Święto Wandowstąpienia, 11) 4 czerwca – Dzień Sarmackiej Armii Ludowej.

VII. Kalendarz staje się obowiązujący z dniem ogłoszenia bulli.

Wandosławię! Ojciec Świecki Hodża I.