Societas Mirthensis

19 lipca AW2009

W imię Świeckiego Wandy i Mirtha Zawsze Dziewicy!

Za zgodą Ojca Świeckiego i z mocy Statutu Towarzystwa Mirthowego, ja, Kapral Towarzystwa Mirthowego przyjmuję niżej wymienionych Towarzyszy w szeregi Naszego Bractwa i nadaję im zaszczytne tytuły Dzid Wandy.

Towarzyszu Arturionie van den Sune-Buuren powstań z kolan i z dumą dzierżąc Dzidę Naszej Wiary idź i walcz o jej czystość, propagowanie i rozwój.

Towarzyszu Marceli Baldahimie Khand powstań z kolan i z dumą dzierżąc Dzidę Naszej Wiary idź i walcz o jej czystość, propagowanie i rozwój.

Towarzyszu Helmucie Walteryczu von Automaten und Halbutometen powstań z kolan i z dumą dzierżąc Dzidę Naszej Wiary idź i walcz o jej czystość, propagowanie i rozwój.

Towarzyszu Janie Camel Magov-Zaorski powstań z kolan i z dumą dzierżąc Dzidę Naszej Wiary idź i walcz o jej czystość, propagowanie i rozwój.

Oto stało się! Ganz Wandishh! (-) Lord Darth Kanzler

20 lipca AW2009

W imię Świeckiego Wandy i Mirtha Zawsze Dziewicy!

Za zgodą Ojca Świeckiego i z mocy Statutu Towarzystwa Mirthowego, ja, Kapral Towarzystwa Mirthowego przyjmuję niżej wymienionych Towarzyszy w szeregi Naszego Bractwa i nadaję im zaszczytne tytuły Dzid Wandy.

Towarzyszu Orzislavie Toddson powstań z kolan i z dumą dzierżąc Dzidę Naszej Wiary idź i walcz o jej czystość, propagowanie i rozwój.

Oto stało się! Ganz Wandishh! (-) Lord Darth Kanzler