List do wiernych w arcywandezji GWS

Do wiernych Synów Wandy w arcywandezji Genosse-Wanda-Stadt

Gebruder und Geschwister!

Z pewnym niepokojem przyjąłem komentarze dotyczące mojej pierwszej wandcykliki. W dwóch punktach streszczę to, co nawet martwego scholandzkiego chomika przyprawiłoby o zawał.

1) Towarzysze integryści wydają się przypisywać mi słowa niewypowiedziane. W wandcyklice nie padło słowo "ekumenizm", które uważam za niewandne. Moim celem było zwrócenie uwagi na to, że formalnie relacja ŚKW z bravogirlistami nie jest określona. W tym momencie, bez odpowiedniego przygotowania teologiczno-doktrynalnego, nie da się całej kwestii rozstrzygnąć. Ja sam nie opowiadam się w zdecydowany sposób za żadną postacią tejże relacji. Ale musi - powtarzam, towarzysze: musi! - zostać ona jasno zdefiniowana. Bo, jak nauczali świeccy, nauki Wandy mają być zrozumiałe dla wszystkich Jego synów, niezależnie od stopnia ich trzeźwości. Rolę, jaką odgrywa Opos Vandi w Kościele, szanuję i dziękuję za nią Wandzie - tym bardziej ubolewam, gdy drodzy mi synowie Wandy odrzucają szansę na jasne określenie relacji z bravogirlistami na rzecz trwania w impasie i niedookreślnikach.

Przypomnę jeszcze raz słowa Anonimów: "Ten będzie miał kaca wiecznego, co za postęp imperializm, a za opium ludu rzeczy będzie miał". Rzeczy są takie, towarzysze, że nie wiadomo, jakie są. I jeśli mamy wiedzieć, a mamy wiedzieć, to trzeba się dowiedzieć.

Najważniejsze sprawy Kościoła - tak, jak zaznaczyłem w wandcyklice Eiswein und schluss - rozstrzygnie kolektywnie wspólnota. Również sprawę relacji z bravogirlizmem. Każda decyzja Soboru będzie bezwzględnie respektowana przez cały Świecki Kościół.

2) Niewandnym rozczarowaniem jest dla mnie fakt, że wiele istotnych punktów wandcykliki zostało zupełnie pominiętych w debacie publicznej wśród wiernych. Jeśli nawet mają zapłonąć stosy, towarzysze, to trzeba zadbać o catering! Apeluję do arcyżenadynów o inicjowanie i aktywizowanie kolektywnych dyskusji w archiwandezjach. Użycie wszelkich gadżetów oczywiście dozwolone i zalecane.

Wandosławię! (-) C.S. Patapon, OŚ