O autorze

Wpis z Encyklopedii Wandejskiej:

Radziecki zdjęcie Prezerwatyw Tradycja Radziecki (PTR, PeTeeR), w innych wcieleniach również jako Michał O'Rhada oraz Timoteos Stefanosigos. Oksymoron.

W Wandystanie zamieszkał po Wandejskim Czerwcu. Pełnił rozliczne funkcje publiczne − wielokrotny komisarz ludowy (w szczególności Eksportu Rewolucji), kwiaton, dwukrotnie prezydent MW. Zamieszkały wpierw w Genosse-Wanda-Stadt, obecnie w Zongyi Ludowej. Od 2011 r. Głównodowodzący SAL w stopniu majora.

Politycznie przyznaje się do betonu - choć beton do niego zazwyczaj nie. Twórca jednoosobowej tendencji politycznej prezerwatywizmu. Zwolennik monopartii.

Gorliwy wandysta, członek Opos Vandi, czasowo ekswandyfikowany za pontyfikatu Idi Amina za krytykę odchylenia futbolowego - ekswandonika zdjęta przez Che Sztandara Patapona. Wróg bravogirlizmu i jakiegokolwiek ekumenizmu. Za pontyfikatu Wziernika Fał I wybrany dwojgiem metod na dalajwandę, przybrał imię Mubarak Zprzcz. Z niewłasnej woli elektron Trizopolis w ramach Prawdziwie Świeckiego Kościoła Starowandyjskiego.

W kwietniu 2016 wyemigrował z wandejskiej ojczyzny do Królestwa Dreamlandu, gdzie pełnił m.in. funkcje wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych. Historycznym wydarzeniem było objęcie przez niego, jako Gnoma, funkcji Premiera Scholandii. Kilkukrotny Marszałek Parlamentu Królewskiego. Opuścił Dreamland w maju 2018 r. i powrócił do wandejskiej ojczyzny.

Prywatnie ojciec kilku wandejczyków: Pauliny Wileńskiej, Anarchii Napalma Peruna, Arkadija Magova oraz Michała Sosnowieckiego.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu
Tymczasowy Prezydent
Pierwsza niepodległość
Pierwsze zjednoczenie
Druga niepodległość

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Drugie zjednoczenie
Trzecia niepodległość
Dalajwandowie