Sarmacka Armia Ludowa

Sarmacka Armia Ludowa (SAL) jest siłą zbrojną Mandragoratu Wandystanu i orężną pięścią Ludu Pracującego, wymierzoną w imperializm, kolonializm, monarchofaszyzm i yoyonazizm.

Wywodzi się bezpośrednio z ludowej partyzantki walczącej z okupantem szkolandzkim pod towarzyszem dowództwem towarzysza Wandy.

Odpowiednio na wodach działa niepokonana Sarmacka Marynarka Ludowa a w powietrzu nieprzerwanie panuje Sarmackie Lotnictwo Ludowe.

Zwyczajowo najwyższym stopniem w SAL jest stopień podpułkownika. Tradycja ta wywodzi sie z doświadczeń kilku bohaterskich oddziałów wojskowych, które po kapitulacji władz monarchofaszystowskich przed szcholandzkim najeźdcą wybiły wszystkich najwyższych dowódców do stopnia właśnie podpułkownika.

Linki