Michał Michaelus

Michał Michaelus na banknocie dziesięcioengelsowym
Michał Michaelus na banknocie dziesięcioengelsowym

Agregat Mandragoratu Wandystanu. Redaktor naczelny Bramy Sarmackiej. Prezydent Mandragoratu Wandystanu od 12 marca 2006 r. do 11 maja 2006 r.

W świecie wirtualnym zamieszkał 11 marca 2004 w Księstwie Sarmacji. Przedsiębiorca (Zagłębskie Kopalnie). W okresie maj - czerwiec 2004 redaktor naczelny gazety Nowy Tydzień. Od października 2004 do stycznia 2005 był redaktorem Bramy Sarmackiej. W tym czasie zapisał się jednak negatywnie na kartach historii, uparcie posługując się sformułowaniem Pan Wanda, co ostatecznie doprowadziło do rozstrzelania go przez trybunał rewolucyjny. Od lutego do czerwca 2005 był dyrektorem Innuendo WPP. W tym czasie się powiększenia nadwyżki w budżecie Wandystanu. Trzykrotnie kandydował do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji - trzykrotnie bez powodzenia.

Od marca 2005 mieszkaniec Wandystanu. Kandydat na prezydenta Wandystanu w wyborach w października 2005. Redaktor Bramy Wandystanu. Przewodniczący zarządu i członek założyciel Partii Racjonalnych Liberałów oraz prezes firmy Sokół SA.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu
Tymczasowy Prezydent
Pierwsza niepodległość
Pierwsze zjednoczenie
Druga niepodległość

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Drugie zjednoczenie
Trzecia niepodległość