Anarchia Napalm Perun

Anarchia Napalm Perun na banknocie stuengelsowym
Anarchia Napalm Perun na banknocie stuengelsowym

Były prezydent Mandragoratu Wandystanu. Dekameron Socjogramu. Odznaczony orderem Czerwonej Gwiazdy.

W świecie wirtualnym od ósmego stycznia 2006r. w Księstwie Sarmacji. Początkowo monarchofaszysta i stronnik Roberta Janusza Czekańskiego. Po sporze z RCA i odejściu z NZM, minister dzidzictwa narodowego w centro-lewicowym rządzie kanclerza Skarbnikowa.

Na zaproszenie pplk Michasia Winnickiego, ze względu na zbieżnośc anty-neoliberalnych poglądów, wstępuje do PPS. W sierpniu 2006 przenosi się do Wandystanu, gdzie żyje spokojnie, od czasu do czasu publikując manifesty. Próbuje założyc ludowo- monarchistyczną partię, bez skutku. Zostaje monarchistycznym anarchistą- manarchistą, wierząc w wolnośc ludu i mentalne przywództwo Księcia.

Rozczarowuje się jednak i zostaje KL ds. Kultury w RKL prezydenta Zaorskiego, a następnie wygrywa kolejne wybory na Prezydenta. Podczas nielegalnego "puczu KONskiego" zorganizowanego przez Księcia Seniora Piotra Mikołaja, zostaje uwięziony, jako jeden z domniemanych spiskowców wandejskich.

W czerwcu 2007, w związku z rozwiązaniem Księstwa Sarmacji przez Marszałka Izby Senatorskiej Tow. Michasia Winnickiego, ogłasza niepodległość Mandragoratu Wandystanu.

Pełni urząd Prezydenta MW i Komisarza Ludowego ds. Zagranicznych do września 2007. Rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję prezydentury. Po przegranych wyborach na Cenzora, startuje w wyborach na Trybuna Ludowego, w których pokonuje ubiegającego się o reelekcję Tow. Kłodeckiego.

Od 26.04.2008. ponownie obejmuje urząd prezydenta, po rezygnacji Tow. Magova i ponad miesięcznym pełnieniu obowiązków prezydenckich przez Mandragora Socjogramu Michała Czarneckiego.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu
Tymczasowy Prezydent
Pierwsza niepodległość
Pierwsze zjednoczenie
Druga niepodległość

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Drugie zjednoczenie
Trzecia niepodległość