Takaris Altharin

Takaris Altharin na banknocie dwudziestoengelsowym
Takaris Altharin na banknocie dwudziestoengelsowym

Prezydent Mandragoratu Wandystanu od 5 października 2006 do 27 grudnia 2006. Kwiaton Churału Ludowego IV kadencji. Wielokrotny komisarz ludowy. Znany propagandysta. Aktywista Sarmackiej Armii Ludowej. Patriota. Oksymoron.

Jeden z najwybitniejszych Wandejczyków. Od wiosny roku 2005 mieszkaniec Księstwa Sarmacji. Wygnany z Sarmacji za wyłudzanie zapomóg i klonowanie.

Następnie mieszkaniec Wandystanu. Szybko zostaje obywatelem, wicebuduarem Frodowic i praktykantem w Bramie Wandystanu. Zdobywa powszechne uznanie Wandów jako dziennikarz, patriota i wierny wyznawca wandyzmu, otrzymuje tytuł społeczny sekretara.

W czasie stanu wojennego w 2005 roku Asmodeusz zostaje powołany przez kolektyw mandragorski na stanowisko rzecznika Wojskowej Rady Ocalenia Narodu. Na stanowisku spisuje się znakomicie, szerząc wzorową propagandę wśród ludu pracującego miast i wsi. W konsekwencji otrzymuje wkrótce nominację na stanowisko redaktora naczelnego Bramy Wandystanu, zaczyna również prowadzić gazetę propagandową Sierp i Młot (później przemianowaną na Kurier Rewolucyjny).

Jesienią 2005 roku Asmodeusz wstępuje do Ligi Obrony Komunizmu i z jej ramienia zostaje kwiatonem i przewodniczącym Churału Ludowego. Prezydent Aleksander Keller powołuje go na stanowisko wiceprezydenta i komisarza ludowego do spraw wewnętrznych i administracji. Autor ustawy o Sarmackiej Armii Ludowej.

Następnie wycofuje się z życia politycznego i przeprowadza się do Winnicy i opuszcza szeregi LOK-u.

Na początku 2006 roku Asmodeusz otrzymuje tytuł społeczny oksymorona. Zostaje również ułaskawiony przez księcia Sarmacji Piotra Mikołaja. Wstępuje do Sarmackiej Armii Ludowej, gdzie szybko dostaje awans na porucznika i dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej SAL.

Obecnie Asmodeusza można spotkać w barach i karczmach Winnicy, czasami także w Grodzisku.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu
Tymczasowy Prezydent
Pierwsza niepodległość
Pierwsze zjednoczenie
Druga niepodległość

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Drugie zjednoczenie
Trzecia niepodległość