Prezydent

Najwyższy przedstawiciel państwa, wybierany w powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach przez ogół obywateli. Prezydent jest zwierzchnikiem aparatu administracyjnego, a w szczególności powołuje, stoi na czele i kieruje pracami Rady Komisarzy Ludowych. Reprezentuje także Mandragorat poza jego granicami.

Oficjalną siedzibą prezydenta Mandragoratu Wandystanu jest Pałac Roszkowskich.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu
Tymczasowy Prezydent
Pierwsza niepodległość
Pierwsze zjednoczenie
Druga niepodległość

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Drugie zjednoczenie
Trzecia niepodległość