Jan Zaorski

Jan Zaorski na banknocie pięćdziesięcioengelsowym
Jan Zaorski na banknocie pięćdziesięcioengelsowym

Wieloletni komisarz Ludowy do spraw Finansów. Podlord Awangardy Proletariatu. Kawaler Orderu Pracy.

Prezydent Mandragoratu Wandystanu od 16 stycznia 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r. Kwiaton Churału Ludowego VI kadencji. Komisarz Ludowy do spraw Finansów od 2005 r do 2007r.

Działał w WSPJ, po rozłamie nie przeszedł w szeregi LOK.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu
Tymczasowy Prezydent
Pierwsza niepodległość
Pierwsze zjednoczenie
Druga niepodległość

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Drugie zjednoczenie
Trzecia niepodległość