Prawdziwie Świecki Kościół Starowandyjski

Jedyne prawdziwe heretyckie (ale nie heteryckie; czasem określane jako schizmatyckie) wyznanie wandystowskie. Od Świeckiego Kościoła Wandejskiego oddzielił się po tym, jak 12 lipca 2006 r. akć. ŚKW Defloriusz Dyman Wander wziął udział w umacnianiu monarchofaszyzmu przez koronację Mikołaja Torpeda na króla dotychczas republikańskiego Baridasu.

Na jego czele stoi antypapież, którym do listopada 2014 r. był śc. p. Tadeusz VIIIXXXXC. Od tego czasu stolec antypapieski jest opróżniony, przez co kościół znajduje się w stanie zwanym stolcospustem. Nad wiernymi pod nieobecność antypapieża czuwa siostra Honorata Honey.

Terytorialnie kościół dzieli się na elektronaty, na czele których stoją elektronowie. Obecnie elektronami są:

Prawdziwie Świecki Kościół Starowandyjski jest związany blisko z fundamentalistyczną organizacją Opos Vandi. Językiem liturgicznym kościoła jest automatycznie translatorowany szwedzki.