Manifest Dytyramb Kozanecki

Manifest Dytyramb Kozanecki (ur. 12.X.1932 w Gniewie - zm. 14.VI.1978 w Precelkhandzie) - czerwona owca w rodzinie książąt Sarmacji. Choć od dzieciństwie wychowywany był w nienawiści do ludu i ruchu socjalistycznego, jego wrodzone poczucie sprawiedliwości społecznej odezwało się już w wieku 2 lat, gdy oddał swój posiłek głodującej kuchennej.

W rodzinie traktowany był jako knąbrny. Paweł I (późniejszy Książę Sarmacji), jego starszy brat cioteczny, określał go jako tępego i gburowatego, pozbawionego wszelkich cech szlachetnego, arystokratycznego pochodzenia. Jego ciągłe pytania o wiodącą rolę ludu pracującego w rządach doprowadzały do pasji monarchofaszystowskich wychowawców.

Przełomem w jego życiorysie był moment, gdy jeden z lokajów, który, jako ideowy wandysta, był mentorem młodego Manifesta (wówczas znanego jeszcze jako Karol Mikołaj), został rozstrzelany za rozlanie herbaty. Przybity młodzian pisał potem "To był dla mnie szok - utraciłem go tuż po tym, jak nauczył mnie kochać". To była bolesna inicjacja w dorosłe życie.

Wkrótce potem on sam miał zostać wychłostany, formalnie za knąbrność, faktycznie za szerzenie idei homoerotycznego wandosocjalizmu wśród służby. Po tak bolesnej karze szesnastoletni Manifest zebrał swoich popleczników i uciekł z dworu, dołączając do komunistycznych partyzantów.

W partyzantce znany jako kpr Manifest Jegowysokość Kozanecki, zasłynął jako propagator prezerwatów wśród swoich towarzyszy. Znany był także jako zwolennik tradycyjnej władzy radzieckiej w opozycji do dyktatów.

Gdy jego oddział, wycofując się przed oprawcami zmuszony był wiosną 1956 r. do przekroczenia granicy między państwami sarmackimi, został po stronie socjalistycznej przyjęty z jednoczesnym entuzjazmem i nieufnością. Część towarzyszy chciało go wypromować na symbol, inni wyśmiewali jego wykształcenie i maniery, których do końca życia nie zdołał się wyzbyć, a najwięksi radykałowie (często nie dorównujący mu w swoich poglądach) chcieli nawet dążyć do jego rozstrzelania.

W SAL nigdy, mimo kilku propozycji awansu nie przekroczył stopnia kaprala. W ograniczonym stopniu zajmował się polityką - był autorem kilku pomniejszych prac i artykułów naukowych nt. wandyzmu-żenadyzmu oraz teorii prezerwatywizmu , jednak, jak podkreślał, był przede wszystkim praktykiem.

Podczas drugiej wojny domowej walczył w armii marszałka Winnickiego, jako jeden z nielicznych po jej klęsce podjął dalszą walkę. Gdy jednak ostatnie władze SRS ewakuowały się na W-y Czerwonego Przylądka postanowił również wyemigrować. Pod koniec życia był bibliotekarzem w Precelkhandzie, aby ostatecznie umrzeć na zawał serca w czerwcu 1978 roku.