Zongya

Zongya Ludowa (pełna nazwa: Zongyańska Republika Ludowo-Demokratyczna) to jeden z autonomicznych regionów Mandragoratu Wandystanu.

Zongya Zongya Ludową charakteryzuje się swoją wschodnią etnicznością - Zongyańczycy przybyli do Wandystanu po obaleniu socjalizmu w ojczyźnie, która wkrótce po przyjęciu kapitalizmu podupadła i została wchłonięta przez Trizondal. Pod przywództwem tow. Szopo Zongyańczycy przybyli do Wandystanu, aby tu odbudować swoją wielkość.

Stolicą Zongyi jest Sangjang, wspaniałe miasto wielkiego Towarzysza Szopo.

Miasta i miejscowości

  1. Lynczuan to największy port Zongyi Ludowej. Miejsce przeładunku produktów zongyańskiej gospodarki w jej drodze na rynki Wandystanu oraz zagraniczne. Również port Ludowej Marynarki Wojennej.
  2. Szo-Po-Troll to wieś i jednocześnie największy ośrodek zwartej zabudowy w południowym, rolniczym okręgu Zongyi. Centrum uprawy ryżu i prosa.
  3. Wandjang to stolica wschodniego okręgu, specjalizującego się w przemyśle lekkim i przetwórstwie. Liczne zakłady produkcji żywności, a także tekstylne.
  4. Srakanarajn to stolica północnego okręgu, specjalizującego się w przemyśle ciężkim. Mieszczą się tu liczne huty, stalownie oraz zakłady zbrojeniowe. Charakterystyczne są też liczne jednostki wojskowe.
  5. Elektrownia Atomowa im. Qiu Hongxiu Druga co do wielkości wandejska elektrownia jądrowa po bliźniaczej Elektrowni w GWS. Zaspokaja ok. 40% zapotrzebowania na energię elektryczną w Zongyi.
  6. Prezerwat Tradycji Radzieckiej to eksklawa Zongyi na terenie Perunary. Silnie zalesiony rejon permanentnej rewolucji. Uwaga na trybunały rewolucyjne w stanie dzikim!
  7. Kibuc Zejn Wanda to żydowskie osiedle w strefie buforowej.

Zongyańska Republika Ludowo-Demokratyczna