Scholandia

Królestwo Scholandii - mikronacja powstała we wrześniu 2002 r. z inicjatywy Armina Frederika. W 2015 r., po kilkuletniej agonii, wcielona do Królestwa Dreamlandu jako prowincja. Stolica w Szkolinie (schol. Scholopolis).

Położona jest na Wirtuazji, po przeciwnej stronie cieśniny Awarskiej od Sarmacji.

Historycznie pozostawała niemal permanentnie w konflikcie z krajami sarmackiego kręgu kulturowego (Sarmacją i Wandystanem). Istotnym etapem tego konfliktu było powstanie w Elfidzie.

Władzę w Scholandii przekazywano dynastycznie - władca zazwyczaj usynawiał następcę, bądź wskazywał go spośród rodziny. Dynastia (założona jako Rohrscheidt-Schwaben) nosiła miano "Scholandzkiej". Kolejni władcy to:

  1. Armin Frederik - założyciel dynastii.
  2. Ulryk Dariusz Scholandzki - usynowiony przez poprzednika
  3. Piotr Abogard Scholandzki - usynowiony przez poprzednika
  4. Filip Radgar Scholandzki - bratanek poprzednika.
Gnomio
Mapa Scholandii z zaznaczoną Gnomią i nazwami gnomio-wandejskimi